วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

<วันศุกร์ 20 มิ.ย.>IT กับการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและภาวะน้ำมันแพง..???

ในปัจจุบันสาเหตุของการเกิดสภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่มีส่วนทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น นั้นก็คือการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและพลังงานต่างๆที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนนอกออกไซด์หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก๊าซเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้ของยานพาหนะและจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในการแก้ปัญหาสภาวะเรือนกระจกนั้นสามารถทำได้โดยการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากเดิม ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ โดยส่วนมากแล้วยานพาหนะทุกชนิดจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง(น้ำมัน)เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน และในปัจจุบันการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือทางใต้ดิน ได้รับการพัฒนาและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น ที่มีสถิติการใช้พลังงานสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก ในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่ด้อยพัฒนานั้นสามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากยังไม่มีอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามาก ทำให้การใช้เชื้อเพลิงในประเทศเหล่านี้ยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และอุตสาหกรรมใหม่ๆ ก็มีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อุตสาหกรรมขึ้นใหม่เพื่อทดแทนอุตสาหกรรมเดิมที่มีการใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนพลังงาน พูดง่ายๆก็คือการที่เราคิดค้นสิ่งใหมๆมาแทนสิ่งเดิมซึ่งเชื้อเพลิงที่ใช้ก็เป็นเชื้อเพลิงชนิดใหม่ที่นำมาใช้เพื่อทดแทนสิ่งเดิมที่ก่อให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ อย่างในปัจจุบันได้มีการคิดค้น รถยนต์พลังน้ำ ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยการใช้ น้ำ และ อากาศเท่านั้น ซึ่งระบบการทำงานหลักของมันคือ Water Engery System (WES) สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าให้กับรถยนต์ด้วยการส่งผ่านน้ำและอากาศเข้าไปยังขั้วไฟฟ้าที่พัฒนาใหม่ที่มีวัสดุพิเศษในการแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้ด้วยปฎิกิริยาเคมี ถ้าหากว่ารถยนต์พลังน้ำนี้มีการผลิตเพิ่มมากขึ้น และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัญหาการใช้เชื้อเพลิงก็จะค่อยๆลดจำนวนลง ส่งผลให้ปัญหาสภาวะโลกร้อนได้รับการแก้ไขไปด้วย รวมถึงเป็นการลดการใช้น้ำมันซึ่งอาจส่งผลให้น้ำมันมีราคาถูกลงกว่าเดิมก็ได้....

ไม่มีความคิดเห็น: